Tag archives for ᨕᨘᨁᨗ

ᨕᨚᨀᨚᨊ ᨕᨑᨘᨄᨚᨊᨙ

ᨕᨚᨀᨚᨊ ᨕᨑᨘᨄᨚᨊᨙ ONGKONA ARUMPONE ᨄᨙᨌᨗᨈ NN ᨑᨙᨀᨘᨕ ᨕᨉᨗ ᨒᨕᨚᨀᨗ ᨅᨍ ᨈᨑᨚᨀᨗ ᨒᨙᨅ ᨌᨙᨉᨙ ᨕᨒ ᨈᨑᨚᨀᨗ ᨒᨙᨅ ᨌᨙᨉᨙ ᨕᨒ ᨄᨒᨓ ᨕᨘᨉᨊᨗ ᨑᨙᨀᨘᨕ ᨕᨗᨉᨗ ᨆᨑᨘᨉᨊᨗᨀᨗ ᨌᨙᨂᨀᨗ ᨑᨗ ᨀᨙᨈᨙᨂᨙ ᨕᨒ ᨌᨙᨂᨀᨗ ᨑᨗ ᨀᨙᨈᨙᨂᨙ…
Continue Reading

ᨕᨒᨚᨔᨗ ᨑᨗ ᨄᨚᨒᨚ ᨉᨘᨕ

ᨕᨒᨚᨔᨗ ᨑᨗ ᨄᨚᨒᨚ ᨉᨘᨕ ALOSI RI POLO DUA ᨄᨙᨌᨗᨈ Yusuf Alamudi ᨀᨘᨑᨗᨄᨌᨍᨗ ᨑᨗ ᨒᨗᨊᨚ ᨕᨙᨀ ᨑᨗ ᨓᨈᨀᨒᨙᨆᨘ ᨊᨘᨒᨙ ᨄᨘᨑᨊᨗ ᨈᨚᨈᨚᨀᨘ ᨈᨚᨔᨗᨄᨉᨘᨕ ᨔᨗᨑᨘᨈᨘ ᨆᨘᨑᨗ ᨄᨌᨍᨗ ᨑᨗ ᨒᨗᨊᨚ ᨈᨘᨉ ᨑᨗ ᨓᨈᨀᨒᨙᨆᨘ ᨒᨙᨈᨘ…
Continue Reading

ᨕᨊ ᨆᨒᨗᨕᨙ

ᨕᨊ ᨆᨒᨗᨕᨙ ANA' MALIE ᨄᨙᨌᨗᨈ Andi Rasyid ᨕᨘ ᨀᨘᨌᨄᨘ ᨀᨘᨌᨄᨀᨚ ᨄᨑᨉᨙᨊᨗ ᨑᨚ ᨂᨓᨆᨘ ᨕᨊ ᨕᨍ ᨆᨘᨈᨙᨑᨗ ᨀᨘᨄᨀᨘᨑᨘ ᨔᨘᨆᨂᨙᨆᨘ ᨕᨊ ᨕᨍ ᨆᨘᨈᨙᨑᨗ ᨀᨘᨄᨀᨘᨑᨘ ᨔᨘᨆᨂᨙᨆᨘ ᨕᨘ ᨀᨘᨌᨄᨘ ᨀᨘᨌᨄᨀᨚ ᨄᨑᨙᨉᨙᨊᨗ ᨑᨚ ᨂᨓᨆᨘ ᨕᨊᨀᨘ…
Continue Reading

ᨕᨗᨊᨗᨊᨏ ᨔᨅᨑᨕᨙ

ᨕᨗᨊᨗᨊᨏ ᨔᨅᨑᨕᨙ INNINNAWA SABBARAE ᨄᨙᨌᨗᨈ NN ᨕᨗᨊᨗᨊᨏ ᨔᨅᨑᨕᨙ ᨕᨗᨊᨗᨊᨏ ᨔᨅᨑᨕᨙ ᨒᨚᨒᨚᨂᨙ ᨁᨑᨙ ᨉᨙᨌᨙ ᨕᨒ ᨈᨚ ᨔᨅᨑᨕᨙᨉᨙ ᨄᨗᨈᨘ ᨈᨕᨘᨊ ᨔᨅᨑ ᨄᨗᨈᨘ ᨈᨕᨘᨊ ᨔᨅᨑ ᨈᨙᨂᨗᨊ ᨀᨘᨒᨚᨒᨚᨂᨙ ᨕᨒ ᨑᨗᨕᨔᨙᨂᨙ ᨉᨙᨌᨙ ᨉᨙᨌᨙ ᨕᨙᨋᨙᨀᨗ ᨑᨗ…
Continue Reading

ᨆᨄᨉᨙᨉ

ᨆᨄᨉᨙᨉ MAPPADENDANG ᨄᨙᨌᨗᨈ NAbdullah Alamudi, Andi Nurhani Sapada ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨒᨕᨚᨀᨗ ᨑᨗ ᨔᨘᨒᨏᨙᨔᨗ ᨒᨚᨒ ᨒᨚᨒᨀᨗ ᨑᨗ ᨊᨆ ᨕᨚᨁᨗ ᨒᨙᨄ ᨆᨅᨙᨊᨗᨅᨙᨊᨗ ᨄᨗᨑᨔᨕᨗ ᨕᨔᨙ ᨅᨉ ᨆᨒᨘᨑᨕᨙ ᨄᨑᨙᨄᨑᨙ ᨆᨊ ᨆᨗᨈ ᨅᨚᨅ ᨔᨗᨒᨌᨘᨒᨌᨘ ᨒᨚᨄᨗ ᨄᨒᨘᨑᨙ…
Continue Reading

ᨅᨘᨒᨘ ᨕᨒᨕᨘᨊ ᨈᨙᨄᨙ

ᨅᨘᨒᨘ ᨕᨒᨕᨘᨊ ᨈᨙᨄᨙ BULU ALAUNA TEMPE ᨄᨙᨌᨗᨈ Abdullah Alamudin ᨅᨘᨒᨘ ᨕᨒᨕᨘᨊ ᨈᨙᨄᨙ ᨅᨘᨒᨘ ᨕᨒᨕᨘᨊ ᨈᨙᨄᨙ ᨆᨉᨙᨌᨙ ᨑᨗ ᨌᨚᨀᨚᨂᨗ ᨕᨒ ᨆᨈᨗᨑᨚᨏᨒᨗᨕᨙ ᨕᨘᨈᨗᨑᨚᨊᨗ ᨒᨁᨚᨔᨗ ᨕᨘᨈᨗᨑᨚᨊᨗ ᨒᨁᨚᨔᨗ ᨕᨘᨒᨗᨑ ᨆᨈ ᨁᨊᨗ ᨕᨒ ᨈᨙᨁᨊ ᨈᨚᨔᨚᨑ…
Continue Reading

ᨕᨗᨉᨚ ᨒᨚᨁᨚ

ᨕᨗᨉᨚ ᨒᨚᨁᨚ INDO LOGO ᨄᨙᨌᨗᨈ Trio Daz & Dian Ekawaty ᨉᨘᨓ ᨅᨘᨒᨘ ᨔᨆᨊ ᨆᨈᨛᨈᨚᨂᨛ ᨕᨗᨉᨚ ᨒᨚᨁᨚ ᨀᨙᨁᨔᨗ ᨔᨆᨊ ᨑᨗ ᨕᨚᨑᨚᨕᨗ ᨕᨒ ᨑᨗ ᨕᨚᨑᨚᨕᨗ ᨄᨒᨛᨈᨘ ᨔᨙᨂᨛᨑᨛ ᨔᨙᨂᨛᨑᨛᨆᨘ ᨔᨆᨊ ᨄᨉ ᨅᨘᨒᨘ ᨕᨅᨚ…
Continue Reading