ᨕᨗᨉᨚ ᨒᨚᨁᨚ

ᨕᨗᨉᨚ ᨒᨚᨁᨚ INDO LOGO ᨄᨙᨌᨗᨈ Trio Daz & Dian Ekawaty ᨉᨘᨓ ᨅᨘᨒᨘ ᨔᨆᨊ ᨆᨈᨛᨈᨚᨂᨛ ᨕᨗᨉᨚ ᨒᨚᨁᨚ ᨀᨙᨁᨔᨗ ᨔᨆᨊ ᨑᨗ ᨕᨚᨑᨚᨕᨗ ᨕᨒ ᨑᨗ ᨕᨚᨑᨚᨕᨗ ᨄᨒᨛᨈᨘ ᨔᨙᨂᨛᨑᨛ ᨔᨙᨂᨛᨑᨛᨆᨘ ᨔᨆᨊ ᨄᨉ ᨅᨘᨒᨘ ᨕᨅᨚ…
Continue Reading

ᨕᨂᨗ ᨆᨆᨗᨑᨗ

ᨕᨂᨗ ᨆᨆᨗᨑᨗ ANGIN MAMIRI ᨄᨀᨙᨒᨚ Bora Dg. Irate ᨕᨂᨗ ᨆᨆᨗᨑᨗ ᨀᨘᨄᨔ ᨄᨗᨈᨘᨍᨘᨕᨗ ᨈᨚᨈᨚᨂᨊ ᨈᨘ ᨔᨑᨚᨓ ᨈᨀᨒᨘᨄ ᨕᨙᨕᨕᨘᨒᨙ ᨊᨆᨂᨘᨑᨂᨗ ᨈᨘ ᨈᨙᨊᨐ ᨄᨑᨗᨔᨗᨊ ᨅᨈᨘᨆᨗ ᨕᨂᨗ ᨆᨆᨗ ᨑᨗ ᨕᨂᨗ ᨕᨙᨑ ᨉᨗᨂᨗ ᨉᨗᨂᨗ ᨊᨆᨒᨈᨔ…
Continue Reading