ᨕᨂᨗ ᨆᨆᨗᨑᨗ ANGIN MAMIRI ᨄᨀᨙᨒᨚ Bora Dg. Irate ᨕᨂᨗ ᨆᨆᨗᨑᨗ ᨀᨘᨄᨔ ᨄᨗᨈᨘᨍᨘᨕᨗ ᨈᨚᨈᨚᨂᨊ ᨈᨘ ᨔᨑᨚᨓ ᨈᨀᨒᨘᨄ ᨕᨙᨕᨕᨘᨒᨙ ᨊᨆᨂᨘᨑᨂᨗ ᨈᨘ ᨈᨙᨊᨐ ᨄᨑᨗᨔᨗᨊ ᨅᨈᨘᨆᨗ ᨕᨂᨗ ᨆᨆᨗ ᨑᨗ ᨕᨂᨗ ᨕᨙᨑ ᨉᨗᨂᨗ ᨉᨗᨂᨗ ᨊᨆᨒᨈᨔ…
Continue Reading