ᨕᨗᨁ

ᨕᨔᨙᨀᨘ ᨔᨘᨆ ᨑᨗ ᨍᨄᨉ ᨑᨗ ᨕᨆᨊᨀᨙ᨞ ᨕᨊ ᨆᨀᨉᨘᨕᨀ ᨄᨚᨒᨙ. ᨑᨗ ᨈᨙᨒᨘ ᨆᨔᨙᨔᨘᨑᨙ᨞ ᨕᨅᨚᨀᨘ ᨈᨕᨘ ᨄᨚᨒᨙ ᨅᨚᨊᨙ ᨊ ᨕᨗᨐ ᨕᨗᨉᨚᨀᨘ ᨈᨕᨘ ᨄᨚᨒᨙ ᨔᨚᨄᨙ᨞

ᨑᨗᨓᨙᨈᨘᨀᨘ ᨕᨊᨕᨊ ᨕᨅᨚ ᨕᨗᨉᨚᨀᨘ ᨄᨌᨕᨙ ᨑᨗ ᨀᨄᨚᨊ ᨊᨙᨊᨙᨀᨘ᨞ ᨊᨕᨐ ᨆᨒᨉᨚ ᨓᨂᨙᨑᨂᨗ ᨑᨗ ᨓᨙᨈᨘ ᨕᨘᨆᨘᨑᨘᨀᨘ ᨆᨔᨗᨀᨚᨒᨀᨕᨗᨐᨊᨑᨗᨈᨘ ᨊᨀᨚ ᨒᨗᨅᨘᨑᨘ ᨔᨗᨀ ᨒᨕᨚᨊ ᨑᨗ ᨅᨚᨒᨊ ᨊᨙᨊᨙᨀᨘ ᨄᨚᨒᨙ ᨕᨅᨚᨀᨘ᨞

ᨑᨗᨓᨙᨈᨘᨀᨘ ᨕᨊᨕᨊ ᨕᨅᨚ ᨕᨗᨉᨚᨀᨘ ᨄᨌᨕᨙ ᨑᨗ ᨀᨄᨚᨊ ᨊᨙᨊᨙᨀᨘ᨞ ᨊᨕᨐ ᨆᨒᨉᨚ ᨓᨂᨙᨑᨂᨗ ᨑᨗ ᨓᨙᨈᨘ ᨕᨘᨆᨘᨑᨘᨀᨘ ᨆᨔᨗᨀᨚᨒᨀᨕᨗᨐᨊᨑᨗᨈᨘ ᨊᨀᨚ ᨒᨗᨅᨘᨑᨘ ᨔᨗᨀ ᨒᨕᨚᨊ ᨑᨗ ᨅᨚᨒᨊ ᨊᨙᨊᨙᨀᨘ ᨄᨚᨒᨙ.ᨕᨆᨅᨚᨀᨘ᨞

ᨅᨚᨒᨊ ᨊᨙᨊᨙᨀᨘ ᨑᨗ ᨍᨒ ᨒᨊᨙᨑ.ᨑᨗ ᨆᨊᨘᨑᨘᨂᨙ᨞ ᨆᨊᨘᨑᨘᨂᨙ ᨕᨗᨐᨊᨑᨗᨈᨘ ᨀᨒᨘᨑᨖ ᨑᨗ ᨀᨌᨆᨈ ᨈᨊᨙᨈᨙ ᨑᨗᨕᨈ ᨀᨅᨘᨄᨈᨙ ᨅᨚᨊᨙ᨞ ᨊᨄ ᨉᨙᨊᨗᨁᨁ ᨅᨚᨒᨊ ᨊᨙᨊᨙᨀᨘ ᨊᨔᨅ ᨄᨘᨑᨊᨗ ᨊᨗᨅᨒᨘ ᨑᨗ ᨅᨈᨘᨊ ᨆᨚᨄᨚᨊᨗ ᨊᨙᨊᨙᨀᨘ᨞

ᨒᨚᨀᨊ ᨆᨍᨕᨙ Lomba Website Aksara Lontara᨞ ᨆᨁᨗ ᨕᨔᨙᨊ ᨅᨙᨒᨚᨀᨘ ᨕᨔᨙᨊ ᨆᨊᨘᨑᨘᨂᨙ.id ᨊᨔᨅ ᨆᨄᨆᨘᨒ ᨒᨚᨀ ᨆᨑᨗᨂᨙᨑᨂᨗ ᨅᨚᨒᨊ ᨊᨙᨊᨙᨀᨘ ᨑᨗ ᨆᨊᨘᨑᨘᨂᨙ᨞

ᨉᨙᨊ ᨆᨌ ᨒᨉᨙ ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ ᨔᨗᨅᨓ ᨅᨔ ᨆᨀᨔᨑᨀᨘ ᨕᨙᨀᨆᨘᨄ ᨔᨕᨗᨔ ᨀᨘᨕᨗᨔᨙ ᨌᨙᨉᨙ᨞ ᨕᨗᨐᨊᨈᨘ ᨕᨙᨒᨚ ᨒᨉᨙᨀ ᨆᨀᨙᨁᨘᨊ ᨑᨗ ᨆᨊᨘᨑᨘᨂᨙ.id